Logopedie bij WoordenWijs

Gang van zaken

De behandelingen vinden plaats in een ruime en lichte behandelkamer. Er is voor elk kind een stoel op maat. In de royale wachtkamer is ruimte genoeg voor eventueel meegenomen andere kinderen uit het gezin.

Na de kennismaking en intake volgt een logopedisch onderzoek. De resultaten worden met u doorgesproken. Daarna bespreken we het globale behandelplan en de geschatte behandelduur doorgenomen. Dit wordt vastgelegd in een behandelovereenkomst waarin u toestemming geeft tot het uitwisselen van gegevens met andere betrokkenen. 

Over de voorgeschiedenis en start van de behandeling wordt verslag verstuurd naar uw huisadres en naar de verwijzer. Ook tussentijds is verslaglegging mogelijk. Na afronding volgt een eindverslag.

De behandeling is wekelijks, met een duur van ongeveer 30 minuten.

De ouders zijn zoveel mogelijk tijdens de behandeling aanwezig.

Kinderen werken met een werkmap, die bij de behandeling steeds wordt aangevuld. Zo kunnen thuis  de nieuwe opdrachten goed worden herhaald en ingeoefend.

De leerkracht of Intern Begeleider van het kind wordt regelmatig op de hoogte gebracht van de  vorderingen, en wordt gevraagd aan nieuw in te oefenen vaardigheden aandacht te besteden.

Na een periode van 12 behandelingen vindt evaluatie plaats met de ouders. Besloten kan worden om de logopedie te verlengen met een nieuwe periode.

Contacten worden zo nodig onderhouden met leerkracht, intern begeleider, remedial teacher, jeugdarts, CB-arts, huisarts, fysiotherapeut, preventief logopedist, speltherapeut, schoolbegeleidingsdienst, ambulant begeleider en anderen.

Directe samenwerking met de fysiotherapeut binnen hetzelfde gebouw behoort tot de mogelijkheden.

Voor expertise kan gebruik worden gemaakt van collega’s in de preventieve zorg, en van gespecialiseerde collega’s in de omgeving.

Klant Evaluatie Onderzoek

Na afronding van de logopedische behandelperiode krijgt u per e-mail een Klant Evaluatie Onderzoek toegestuurd, met het verzoek deze in te vullen. Ik ben hiervoor aangesloten bij CTO-Logo.


Een afspraak maken?
Velden met een * zijn verplicht