Kosten

Vergoeding / Kosten

Logopedie voor kinderen is opgenomen in het basispakket, en wordt vergoed door uw ziektekostenverzekeraar. Dit geldt voor kinderen en jeugdigen tot de 18e verjaardag.

Met de meeste verzekeraars loopt een contract, zodat direct gedeclareerd kan worden.

Zoals in de behandelovereenkomst aangegeven, worden bij afzeggingen binnen 24 uur kosten in rekening gebracht.

Boven de 18 jaar wordt logopedie onder bepaalde omstandigheden. Bij een medische indicatie, die verstrekt wordt door een arts, wordt logopedie vergoed.

Is er geen medische indicatie, en meldt de cliënt zich voor logopedie aan op eigen initiatief, dan worden de kosten in rekening gebracht bij de cliënt. De kosten liggen in 2107 rond de 30 euro per half uur.

Het heeft zin deze kosten wel bij de verzekeraar in te dienen, aangezien ze in mindering worden gebracht op het eigen risico.

Worden de kosten niet vergoed door de verzekeraar, dan is het raadzaam de werkgever te raadplegen over vergoeding voor de logopedie, in het kader van communicatietraining.

Een afspraak maken?
Velden met een * zijn verplicht