Wie ben ik

Wie ben ik

Ik ben Lies van der Oord (1963), logopedist en voorlichter in taalstimulatie. Ook ben ik bevoegd leerkracht basisonderwijs.

Ik ben al ruim twintig jaar werkzaam binnen de logopedie, voornamelijk in het basisonderwijs. Voorheen heb ik ook in het speciaal basisonderwijs ervaring opgedaan. Tot eind 2012 voerde ik binnen de werkzaamheden van de GGD (nu Centra voor Jeugd en Gezin) behandelingen op school uit. Helaas werd hierop bezuinigd door de verzekeraars, en was alleen preventie nog toegestaan op basisscholen. Mijn praktijk was een antwoord op de zo ontstane behoefte aan logopedische behandelmogelijkheden in de wijk.

Als moeder van een zoon (1996) en een dochter (1999) heb ik de taalontwikkeling van dichtbij mee mogen maken.

Tijdens de basisschoolperiode van mijn kinderen heb ik mij verdiept in het gedachtengoed van de antroposofie. Ook heb ik me verdiept in inzicht in verschillende manieren van leren, en in het integreren van alle zintuigen bij het leerproces. Ik ben gericht op de leefwereld van het jonge kind, en sluit daar zoveel mogelijk op aan. Niet alleen met woorden en verhalen, maar ook met woordgebaren, klankgebaren, beweging, spelvormen en knutselactiviteiten. Zelf houd ik erg van tekenen en knutselen. Activiteiten als een spel maken of verhalen uitbeelden gebruik ik veel binnen mijn behandelingen. Ook liedjes zingen en maken vindt ik leuk om te doen.

Opleiding:

Pedagogische academie Bouman
HBO Opleiding Logopedie HU Utrecht

Nascholing:

Hanen, Praten doe je met z’n tweeën
Pivotal Response Training, begeleiding van kinderen met ASS
Werken met eigen kracht, de Eigen kracht Centrale ( febr 2012)
Praktische pragmatiek (maart 2012)
Opvoedingsondersteuning vanuit de vraag van ouders ( maart 2012) TOLK praten met je kind ( maart 2012)

Kwaliteitsbewaking:

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, en ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Ik ben begeleider van kwaliteitskring 54.

Missie en visie

Het einddoel van de logopedie een verhoogd zelfvertrouwen in eigen kunnen op het gebied van het praten en communiceren. Uiteindelijk hoop ik dat elk kind mondig, taalvaardig en zelfverzekerd kan deelnemen aan het sociaal verkeer, het onderwijs en de maatschappij. Ik besteed daarom bewust aandacht aan het inzicht in het eigen leren, en de stappen die het kind in het leerproces al heeft genomen en nog zal zetten.

Ik zie de taalvaardigheid en verstaanbaarheid als een eindproduct van vele factoren in  de hele ontwikkeling van het kind. Daarom heb ik oog voor alle factoren die de spraaktaalontwikkeling beïnvloeden, zoals de motoriek, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de karaktereigenschappen van het kind. Zo nodig signaleer ik bijzonderheden op deze gebieden aan de ouders, en zoeken we verder naar meer uitgebreide begeleiding.

Begeleiding komt goed tot stand als alle personen in de omgeving van het kind samenwerken. Daarom vind ik het belangrijk goed contact te onderhouden met ouders, leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers  en anderen rondom het kind. Om voor het kind een overzichtelijk leertraject te bieden sluit ik zoveel mogelijk aan bij onderwerpen en thema’s die in de klas aan bod komen.

Een afspraak maken?
Velden met een * zijn verplicht